Azok számára, akiknek sikerült a regisztráció a beavatkozási programba. 

Míg az ÉlményPark az emberiség tudathálójára telepített keretrendszer, 1ST1 az egyéni tudaton futó játékszerver. Biztos vagyok abban, hogy az emberek ma az ÉlményPark alatt értik azt, amivé 1ST1 válik majd. Jelenleg egy különleges beavatkozást vezérel, aminek célja az emberiség ideális jövője felé vinni ezt a valóságot.

Mivel több ilyen jövőkép létezik, mindenki oda tart, ami a sajátja. Ezt az a Multiplex Vetítés teszi lehetővé, ami megoldja azt a problémát, hogy eltérő fejlettségi szinten lévő emberek kerüljenek egy valóságba.

Mivel meditációs értelmezés szerint 1ST1 jelenleg csak Én vagyok, a programba lépést nagyon szigorú személyzeti politikához kötöm. Ha sikerül, technikailag a megszállásom alá kerülsz és olyan spirituális támogatásban részesülsz, ami kezdőként is méltó ellenfelet jelenti bárkivel szemben. Érdemes értékén kezelni, mert ilyenkor könnyű méltatlanság okán kiesni a feladatokból. Én a nevemet adom hozzád és bármikor vissza is vehetem. Bár az egyéni tudaton fut, mégis kollektív feladatok zajlanak rajta, azaz ebben a szakban a cél fontossága az elsődleges és nem az egyéné. A kollektív tudat itt esett olyan csapdába, amit csak a másik agyféltekén lehet megoldani.

Az automatikus indítás előnye, hogy ha leesel róla, a hullámfrissítés mindig visszahelyez.


For those who have successfully registered for the intervention program.

While ÉlményPark is a framework installed on the human network of consciousness, 1ST1 is a game server running on individual consciousness. I’m sure people today mean by ÉlményPark what 1ST1 will become. It is currently leading a special intervention aimed at bringing this reality towards the ideal future of humanity.

Since there are several such visions, everyone is going for what is their own. This is made possible by the Multiplex Projection, which solves the problem of bringing people of different levels of development into a reality.

Since, according to the meditation interpretation, 1ST1 is currently only I am, I make entering the program subject to a very strict personnel policy. If you succeed, you will technically fall under my occupation and receive spiritual support that will be a worthy opponent to anyone even as a beginner. It is worth treating for its value, because in this case it is easy to drop out of work due to unworthiness. I will give you my name and I can take it back at any time. Although it runs on the individual consciousness, there are still collective tasks taking place on it, i.e. in this course the importance of the goal is primary and not that of the individual. The collective consciousness has fallen into a trap here that can only be solved in the other hemisphere of the brain.

The advantage of autostart is that if you drop it, the wave update will always replace you.