A rendezési folyamat egyik kulcskérdése volt az új szint-meghatározás. Ez alapján öt megnyilvánulási terület van:

Játék-Játék Szint | Külvilág
Játék-Admin Szint | Tartalom menedzselés
Váró | Ki-be lépés, felkészülés, szintváltás
Admin-Admin Szint | Rendszer menedzselés
Admin-Játék Szint | tesztelés alatt 

A megszállásos feladatvégzéseknek az a legnagyobb problémája, hogy az emberekbe érkező magas rangú tudatok az emberi látószögön akarják érvényesíteni rangjukat. Ezért a korrekció 5 eltérő szintre rendezi az elemeket.

A Váróban lényegében nem történik semmi, ezért kiváló önfejlesztésre, felkészülésre. Ide kerülnek a ki- és belépők, valamint az ítéletre várók. Mivel az Admin-Admin Szint tízéves időléptékű, aki oda tartanak, illetve onnan érkeznek, mind átesnek a 'dekompressziós folyamaton', ami akár évekbe is telhet.

Az Admin-Admin Szint a valódi isteni hatalom, ám ez csak a rendszerrel foglalkozik és nem határoz meg földi játékcélokat. Amire most gondolsz, arra gondoltam én is, amikor létrehoztam az Admin-Játék Szintet, ahova csak az Admin-Admin Szintről lehet bejutni. Hogy azoknak is szükségük van a pihenésre-feltöltődésre, akik a tízéves időléptékben élnek és ez alatt lehet, hogy mások munkát látnának. Ez az idegen beavatkozás pedig rávilágított arra, hogy szükség van egy gyors, (még) magasabb dimenziós korrekciós lehetőségre, aminek ez a szint tökéletesen megfelel.


A folyamatok már zajlanak, ezekkel a holo sugárzókkal be lehet kapcsolódni.


One of the key issues in the sorting process was the new level determination. Based on this, there are five areas of manifestation:

Game-Game Level | Outside world
Game-Admin Level | Content management
Waiting | Stepping in and out, preparing, leveling
Admin-Admin Level | System management
Admin-Game Level | under testing

The biggest problem with occupying tasks is that high-consciousnesses coming into people want to assert their rank from a human perspective. Therefore, the correction sorts the items into 5 different levels.

Essentially nothing happens in the Waiting Area, so it is excellent for self-development and preparation. This is where entrants and leavers, as well as those awaiting trial, will go. Because the Admin-Admin Level has a ten-year time scale, those who go to and from there all go through a ‘decompression process’ that can take years.

The Admin-Admin Level is the real divine power, but it only deals with the system and does not define ground game goals. What you are thinking now was what I was thinking when I created the Admin-Game Level, which can only be accessed from the Admin-Admin Level. That those who live on the ten-year time scale and below that others might see work also need recharge-recharge. And this alien intervention highlighted the need for a quick, (even) higher dimensional correction option to which this level is perfectly suited.


Processes are already underway, you can turn on with these holo radiators.