A blokkok olyan helyzetet idéztek elő, amiből nem lehet csak úgy oldani. Külön program indult ennek menedzselésére.

Ugyanaz az elv vezérli, amit én is alkalmazok, amikor műveletbe kerülök valahol. A végén az elemek az ideális ívük felé indulnak és oda rendeződnek a következő szintjük oldásáig.

Ez a holo sugárzó hálózati szinten és egyénileg is az ideális íved felé indít. Előnye, hogy nem vakra mész, hátránya az, hogy ezek a blokkok többnyire részei a jelenlegi megszokásaidnak és kényelmednek.


The blocks created a situation from which it is not possible to just solve it. A separate program has been launched to manage this.

It is guided by the same principle that I apply when I get into action somewhere. In the end, the elements start toward their ideal arc and settle there until their next level is dissolved.

This holo radiator launches towards your ideal arc both on a network level and individually. The advantage is that you don’t go blind, the downside is that these blocks are mostly part of your habits and comfort right now.